Notification

×

Iklan

Tp. Sa Đéc: Đại diện chính quyền tỉnh Đồng Tháp chia sẻ các thông tin về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội tại Khóa Bồi dưỡng Hành chính Giáo hội và Chức năng trụ trì năm 2019

TT-TT - 26.6.19 Last Updated 2022-04-16T08:04:33Z
    CHIA SẺ
PGĐT- Theo chương trình Khóa Bồi dưỡng Hành chính Giáo hội và Chức năng trụ trì cơ sở được tổ chức tại thành phố Sa Đéc, ngoài những vấn đề thuộc nội dung đạo pháp do chư tôn đức thuộc Hội đồng Trị sự GHPGVN hướng dẫn, ban tổ chức còn mời các nhà quản lý và lãnh đạo về Nhà nước tại tỉnh Đồng Tháp đến để chia sẻ các thông tin cũng như cơ chế, thủ tục hành chính trong sinh hoạt Giáo hội, triển khai những văn bản pháp luật, Luật Tín ngưỡng Tôn giáo và các chuyên ngành có liên quan đến việc quản lý tôn giáo.

Ngày 25/6/2019, nhận lời mời của ban tổ chức, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã thông tin về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Đồng Tháp, phát huy những truyền thống của người trước, việc xây dựng xã hội ngày phát triển điển hình về tình hình kinh tế và văn hóa xã hội, kết nối khu kinh tế với khánh thành 02 cây cầu Cao Lãnh và Vàm Cống…Ông Bửu gửi lời chúc khóa bồi dưỡng thành công, nâng cao thêm kỹ năng quản lý cho tăng ni trong toàn tỉnh.

Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã thông tin về tình hình kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh Đồng Tháp


Do từng là quản lý ngành Y tế trước đây, nên ông Bửu rất quan tâm đến vấn đề sức khỏe của tăng ni, phát huy kinh nghiệm này ông cũng chia sẻ chuyên đề sức khỏe đến Tăng Ni trong khóa học, mang lại nhiều kiến thức về chăm sóc sức khỏe cần thiết cho hoạt động tu học cho các tăng ni.

Ông Châu văn Tài, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh triển khai những văn bản pháp luật, Luật Tín ngưỡng tại khóa Bồi dưỡng


Ngày 26/6/2019, ông Châu Văn Tài, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Tháp triển khai những văn bản pháp luật, Luật Tín ngưỡng tôn giáo; tăng ni Phật giáo tỉnh Đồng Tháp, làm công tác tôn giáo cần nắm vững những điểm cơ bản và điểm mới của luật nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động chức sắc và tín đồ Phật giáo; nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của tăng ni Phật giáo. Đặc biệt, làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Huệ Nghiêm