Notification

×

Iklan

Ban chỉ đạo An cư kiết hạ Phật giáo tỉnh Đồng Tháp thăm các điểm trường hạ

TT-TT - 3.7.19 Last Updated 2022-04-16T08:04:33Z
    CHIA SẺ
PGĐT-Sáng ngày 3/7/2019, Ban Chỉ đạo các đạo tràng an cư kiết hạ PL. 2563 tại tỉnh Đồng Tháp, đã đến viếng thăm 05 đạo tràng an cư trong tỉnh.

 Phái đoàn Ban Chỉ đạo các trường hạ quang lâm các trường hạ

 Phái đoàn gồm HT. Thích Nhật Quang, HT. Thích Thiện Phương, đồng Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh Đồng Tháp, Chứng minh các đạo tràng ACKH; HT. Thích Chơn Minh, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, Trưởng Ban Chỉ đạo cùng chư tôn đức trong ban chỉ đạo các trường hạ quang lâm đến đạo tràng thăm viếng.


Mỗi điểm đến Ban Chỉ đạo đã được lắng nghe báo cáo tóm tắt của ban quản chúng về các công tác Phật sự khoảng ½ thời gian của 3 tháng tu học, qua đó có những vướng mắc hoặc khó khăn từ các trường hạ cũng được các Hòa thượng trong Ban Chỉ đạo hướng dẫn xử lý.

Nhìn chung, các tăng ni ban chức sự và hành giả an cư đã thực hiện đúng theo nội quy và thời khóa tu học của đạo tràng. Trong thời gian qua, đã có nhiều phái đoàn hùn tâm cúng dường các phẩm vật tạo điều kiện tốt cho hành giả yên tâm tu học trong suốt 03 tháng. Trong mùa hạ cũng được quan tâm của các đoàn y bác sĩ chăm lo sức khỏe cho tăng ni hành giả.

Hòa Thượng Thích Nhật Quang, Chứng minh các đạo tràng ACKH tỉnh đã sách tấn đến 616 hành giả 
Hòa Thượng Thích Nhật Quang, Chứng minh các đạo tràng ACKH tỉnh đã sách tấn đến 616 hành giả an cư của 05 điểm tập trung, và HT. Thích Chơn Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo đã tặng tranh lưu niệm và cúng dường tịnh tài ủng hộ cho các đạo tràng.

Hòa thượng Thích Chơn Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo tặng tranh lưu niệm và cúng dường tịnh tài ủng hộ cho các đạo tràng

Ban chức sự các đạo tràng cảm tạ đến Chư tôn đức GHPGVN tỉnh
Ban chức sự các đạo tràng ACKH đã thay lời đại chúng, cảm tạ đến Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, Ban Chỉ đạo đã quan tâm sách tấn, tạo điều kiện tốt cho các hành giả tập trung lại một trú xứ, cùng nhau tu tập trong mùa an cư kiết hạ PL. 2563 – DL.2019.

Huệ Nghiêm