Liên hệ
 • VĂN PHÒNG BTS.PGVN
  TỈNH ĐỒNG THÁP

  Chùa Bửu Quang, số 459
  Hùng Vương, Tp. Sa Đéc, Đồng Tháp
  Email: phatgiaodongthap@yahoo.com
  Tel:(0277) 386-1653

  Mail Instagram Pinterest RSS

TIN VIDEO: Trường Trung cấp Phật học Đồng Tháp tổng kết năm học thứ hai, khai giảng năm ba - Khóa VIII

Bài viết liên quan:

Bạn là chủ website?