Notification

×

Iklan

Chào ĐH MTTQVN thứ IX: bàn về vai trò của Phật giáo trong “Đoàn kết – Dân chủ – Đổi mới – Phát triển”

TT-TT - 24.9.19 Last Updated 2022-03-11T22:21:49Z
    CHIA SẺ
PGĐT-Trong không khí diễn ra Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019 – 2024 với chủ đề “Đoàn kết – Dân chủ – Đổi mới – Phát triển”, diễn ra tại Hà Nội, từ ngày 18 đến 20/9/2019.

Ban biên tập thông tin Phật giáo Đồng Tháp xin trích chủ đề của Đại hội nhiệm kỳ này, để luận bàn thêm vai trò của Phật giáo trong sứ mệnh đoàn kết, dân chủ, đổi mới và phát triển.

Quang cảnh Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX
Có thể nói rằng, hiếm ở nơi đâu trên hành tinh này, Phật giáo có một mối khăng khít với dân tộc như ở nước ta. Ngay trong thời kỳ dựng nước, Phật giáo chính là hơi thở, là điểm tựa về mặt tinh thần của người dân trong dựng xây bờ cõi, hàng trăm ngôi chùa có niên đại vài trăm năm là minh chứng cho thời kỳ này, trong đó có những ngôi chùa được ban sắc tứ bởi nhà vua, mặc nhiên thừa nhận Phật giáo là tôn giáo của dân tộc. Trong giai đoạn đất nước bị chiến tranh, Phật giáo chính là tôn giáo đồng hành cùng vận mệnh đất nước, hình ảnh các vị tu sĩ và chùa chiền luôn là biểu tượng của tinh thần yêu nước, và trở thành nét văn hóa dân tộc.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành lập trong thời kỳ thống nhất, khi đất nước chuyển mình đổi mới và hội nhập,  Phật giáo tiếp tục cho thấy vai trò của mình trong thời kỳ xây dựng, một Phật giáo nhập thế, cứu khổ ban vui cho toàn dân, nơi nào đồng bào cần, nơi nào Nhân dân thiếu...các vị tu sĩ và bà con phật tử luôn xuất hiện kịp thời.

Không phải ngẫu nhiên mà Phật giáo mang trong mình trọng trách đó, và cũng không ai đặt ra trọng trách đó cho tổ chức Giáo hội, mà chính nội dung giáo lý Đức Phật đã toát lên hương vị “cứu nhân độ thế”, giáo lý Đức Phật luôn xem các chúng sanh là bình đẳng, không phân biệt sắc tộc, màu da hay địa vị sang hèn.  Nhờ đó Phật giáo trở thành tổ chức tôn giáo lan tỏa đến mọi vùng miền ngõ ngách của các quốc gia. Khuynh hướng này có sự gặp gỡ với các tổ chức đoàn hội trong  Mặt trận Tổ quốc, luôn xây dựng dân tộc thành một khối thống nhất, muốn như thế nên Mặt trận Tổ quốc luôn quan tâm đến từng đồng bào dân tộc, quan tâm đến mọi thành phần trong xã hội để qua đó xây dựng một khối dân tộc đoàn kết, không phân biệt, không chia rẽ.

Phật giáo cũng là tôn giáo có tính dân chủ rốt ráo, Đức Phật luôn đề cao vai trò cá nhân và quyền tự do tư tưởng ở mỗi người, Ngài tôn trọng sự khác biệt trong nhận thức, nhưng cũng thiết lập quy tắc giáo luật để tư tưởng mọi người không đi quá xa so với chân lý. Hệ thống luật tạng được Ngài chế định không chỉ áp dụng cho hàng tăng già mà ngay cả những người bình thường khác vẫn có thể tùy nghi sử dụng, nhưng giới luật ấy không phải để o ép con người vào những khuôn khổ khắc nghiệt, mà con người sẽ tìm thấy sự tự do, tìm thấy vai trò làm chủ của mình nếu thực hành tốt. Ngày nay khi toàn nhân loại đang hướng đến tính “dân chủ” trong đời sống, dường như Phật giáo rất phù hợp để dẫn dắt thực hiện xu hướng này, cũng là phù hợp với định hướng của Nhà nước ta trong thực thi quyền dân chủ của người dân, mà Mặt Trận Tổ quốc là cơ quan giám sát và quan tâm sâu sát nhất, là tiếng nói là quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân.

Bàn về đổi mới, có nghĩa là thay đổi cái cũ để chuyển mình sang cái mới, nhưng bản chất và mục tiêu phải được đảm bảo sự ổn định; Phật giáo cho thấy là tôn giáo làm tốt vấn đề này, là một tôn giáo cởi mở, tùy thuận chúng sanh nên Phật giáo luôn thay đổi  linh hoạt trong từng bối cảnh lịch sử để phù hợp với thời cuộc, nhưng sự thay đổi này Phật giáo luôn đảm bảo sự vững chắc về bản chất cốt lõi và mục tiêu giải thoát, cũng thế đối với mỗi tổ chức, mọi cộng đồng dân cư luôn vận hành theo xu thế chung của thế giới, do đo ở nước ta đòi hỏi các tổ chức từ Đảng, Nhà nước đến Mặt trận Tổ quốc vẫn phải tiếp tục đổi mới để phù hợp với xu thế, đặc biệt là Mặt trận Tổ quốc, với vai trò của mình, Mặt trận Tổ quốc đổi mới cũng chính là cách thức đảm bảo sự tồn tại, đổi mới để thích ứng.

Với các tiêu chí xây dựng tính đoàn kết, tính dân chủ, tính đổi mới để cuối cũng  mong mõi đạt đến là sự phát triển, đưa con người và dân tộc đến sự thịnh vượng, văn minh tiến bộ. Phật giáo cũng không ngoài mục tiêu này.

Hy vọng trong nhiệm kỳ mới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục giữ vững vai trò của mình, xứng đáng là Tổ chức giám sát hoạt động, là tiếng nói, là quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Chúc Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX thành công tốt đẹp, một nhiệm kỳ mới đầy niềm tin và thành tựu!

Ban biên tập