Notification

×

Iklan

TIN VIDEO: Tưởng niệm 100 ngày cố Ni trưởng Thích nữ Như Đức viên tịch

TT-TT - 25.9.19 Last Updated 2022-03-11T22:51:36Z
    CHIA SẺ

Ni trưởng Thích Nữ Như Đức – húy Nhựt Bê, thế danh Huỳnh Thị Bê, sinh năm Bính Tý 1935, quê quán: Thạnh Trị - Gò Công Tây – tỉnh Tiền Giang. Thân phụ là ông Huỳnh Văn Tư, thân mẫu bà: Cao Thị Bổn, gia đình gồm có 9 anh em, 6 trai 3 gái, Ni trưởng là con thứ 3 trong gia đình. Xuất gia ngày 20/08/1966 (32 tuổi) với Ni trưởng Như Trí – húy Hồng Trí chùa Thanh Quang – xã Bình Thành – Lấp Vò. Thọ sa di ni ngày 21/04/1970 (36 tuổi), thọ thức xoa ngày 05/05/1973 (39 tuổi), thọ đại giới ngày 07/07/1975 (41 tuổi). Ni trưởng đảm đương trụ trì chùa Kiều Đàm năm 1984, vì tuổi cao sức yếu ni trưởng đã viên tịch vào ngày 10 tháng 05 năm Kỷ Hợi, hạ lạp 54 năm – trụ thế 84 tuổi. Nhục thân được an trí tại khuôn viên chùa Kiều Đàm.