Home » » TIN VIDEO: Đoàn Y, Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa An Giang khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho dân nghèo tại Tịnh xá Ngọc Chiếu - Lấp Vò

TIN VIDEO: Đoàn Y, Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa An Giang khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho dân nghèo tại Tịnh xá Ngọc Chiếu - Lấp Vò

Written By Giiang's home on 25.11.19 | 25.11.19
Share this article :