Notification

×

Iklan

Phật giáo xứ Sen Hồng

TT-TT - 21.11.22 Last Updated 2022-11-21T13:30:19Z
    CHIA SẺ
________ PGĐT- Đng Tháp nm trong khu vc đng bng sông Cu Long, là mt trong ba tnh ca vùng Đng Tháp Mưi, có tng din tích 3.374 km², dân s gn 1,7 triu ngưi; phía bc giáp Cam-pu-chia, phía nam giáp Vĩnh Long và Cn Thơ, phía tây giáp An Giang, phía đông giáp Long An và Tin Giang.

Chùa Bửu Quang, nơi đặt Văn phòng BTS PG tỉnh 
tại số 459, Hùng Vương, Tp. Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp

 

 Đng Tháp, bên cạnh Phật giáo còn có nhiu tôn giáo như Cao Đài, Hòa Ho và Công giáo. Tính cách ngưi dân Đng Tháp mang đm nét đc trưng chung ca đng bng Nam B: cn cù, hin lành, phóng khoáng, ci m và giàu lòng mến khách.

 

Đng Tháp kết hp đưc hai vùng Pht đa truyn thng lâu đi ca tnh Sa Đéc và tnh Kiến Phong ngày xưa. Vùng đa linh nhân kit này đã sn sinh biết bao ngưi con hết lòng hết sc chung tay bi dng quê hương đt nưc, đóng góp không nh cho Đo pháp xương minh. Trong sut chiu dài lch s chn hưng Đo pháp, đã có nhiu v T Sư làm rng danh cho Pht giáo Tnh nhà. Hin nay cũng có các bc danh Tăng đã và đang lãnh đo các cp Giáo hi t Trung ương cho đến đa phương.

 

Qua thng kê, toàn tnh hin có 251 Tự vin, Tnh Xá, Tnh Tht đã đưc công nhn là cơ s ca Giáo Hi Pht Giáo Vit Nam, còn rt nhiu T Vin do b chiến tranh tàn phá, t phát, tính gia tc đang xin gia nhp Giáo Hi và hin tnh Đng Tháp có 1.197 Tăng Ni hơn 650.000 cư sĩ Pht t.

 

Mt trong nhng ưu điểm ln nht ca các năm qua là vic thiết lập được sự đoàn kến đnh nhân s trong Ban Tr s, tiếp theo là thành lp 11 Ban Ngành trc thuc Ban Tr stnh đ h tr thc hin nhng phương hưng hot đng Pht s đã đ ra trong ni dung tinh thn bn Ngh quyết ti Đi hi Đi biu Pht giáo tnh Đng Tháp.

 

Đng Tháp là nơi xut thân nhiu v cao Tăng thc đc đã tng đưc Giáo hi tôn vinh, suy c vào hàng ngũ lãnh đo cp cao ca GHPGVN như Đi lão HT. Thích Trí Tnh HT. Thích T Nhơn HT. Thích Hu Hưng. HT. Thích Chơn Thanh. Tha hưng nhng tinh ha đôi. Pht giáo tnh Đng Tháp là mt trong nhng tnh thành lp BTS sm nht vùng min Tây Nam B. Ngày 25 - 26 tháng 08 năm 1982. GHPGVN tnh Đng Tháp đưc thành lp và t đó đến nay tri qua 9 nhim k.

Chư Tôn Đức Trưởng Ban Trị Sự Giáo Hội Phật giáo Việt Nam Tỉnh Đồng Tháp trải qua IX nhiệm kỳ với 40 năm hình thành và phát triển.

1. Cố Hoà Thượng Thích Vĩnh Đạt nhiệm kỳ 1 - 2

2. Cố Hoà Thượng Thích Huệ Phát quyền nhiệm kỳ 2

3. Cố Hoà Thượng Thích Thiện Minh quyền nhiệm kỳ 2 - Trưởng Ban nhiệm kỳ 3

4. Cố Hoà Thượng Thích Thiện Chánh quyền nhiệm kỳ 3 - Trưởng Ban nhiệm kỳ 4 - 5

5. Hoà Thượng Thích Thiện An quyền trưởng ban nhiệm kỳ 5

6. Hoà Thượng Thích Huệ Trí nhiệm kỳ 6 ( 1/2 nhiệm kỳ)

7. Cố Hoà Thượng Thích Thiện Huệ (1/2)nhiệm kỳ 6 - Trưởng ban nhiệm kỳ 7

8. Hoà Thượng Thích Chơn Minh nhiệm kỳ 8.
Ban Tr s GHPGVN tnh Đng Tháp nhim k IX (2022-2027) gm 57 thành viên, Hòa thưng Thích Chơn Minh đưc suy c tái nhim Trưng Ban Tr s; Thưng ta Tĩnh Trit, Phó Trưng Ban Thưng trc; HT. THích Hu Minh, TT. Thích Thin Xuân, TT. Thích Chơn Trí, TT. Thích Chơn Tâm, ĐĐ. Thích Phưc Hu,  NT. Thích N Như Trung, đng Phó Trưng ban kiêm Trưng các ban chuyên môn.