Notification

×

Iklan

Thông báo nhận Chứng điệp và Chứng nhận thọ giới của kỳ Đại Giới Đàn Trí Tịnh năm 2023

TT-TT - 2.7.23 Last Updated 2023-07-02T13:26:41Z
    CHIA SẺ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM 

TỈNH ĐỒNG THÁP 

THÔNG BÁO

Hiện tại Văn phòng BTS Phật giáo tỉnh Đồng Tháp đã có Giấy Chứng điệp và Chứng nhận thọ giới của Đại Giới Đàn Trí Tịnh năm 2023.

Trân trọng mời các giới tử đã tham dự, hoan hỷ trở về Văn phòng BTS tỉnh Đồng Tháp để lãnh nhận.

______

VĂN PHÒNG BTS PGVN TỈNH ĐỒNG THÁP

Địa chỉ : 459, Hùng Vương, Tp. Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp