Notification

×

Iklan

TIN VIDEO: Chư tôn đức trụ trì các cơ sở tự viện tại Đồng Tháp kết thúc Khoá Bồi dưỡng Hành chánh Giáo hội và chức năng trụ trì cơ sở năm 2023

TT-TT - 2.7.23 Last Updated 2023-07-02T07:09:01Z
    CHIA SẺ