TIN VIDEO: huyện Lấp Vò, Phật tử Tịnh xá Ngọc Hoà trang nghiêm cúng dường khất thực và dâng y ca-sa nhân mùa Vu lan - Báo hiếu PL. 2567

Mới hơn Cũ hơn