TIN VIDEO: Lấp Vò, Thượng tọa Thích Minh Lý - trụ trì chùa An Khánh, trao nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình ông Tô Thiện Phước

Mới hơn Cũ hơn