Notification

×

Iklan

Lễ nhập kim quan Ni trưởng Thích nữ Tâm Hậu

TT-TT - 26.10.23 Last Updated 2023-10-26T01:07:04Z
    CHIA SẺ

PGĐT- Trưa ngày 25-10-2023 (11-9-Quý Mão) tại chùa Long Tế, Thị trấn Mỹ Thọ, ban tổ chức tang lễ và môn đồ pháp quyến cử hành lễ nhập kim quan Ni trưởng Thích nữ Tâm Hậu - Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh Đồng Tháp, viện chủ chùa Long Tế vừa viên tịch. 
Chứng minh, hướng dẫn tổ chức tang lễ có Hòa thượng Thích Chơn Minh - Ủy viên HĐTS, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; TT. Thích Chơn Trí, Phó Ban trị sự PG tỉnh; NT. Thích Nữ Như Hòa - Chứng minh Phân Ban Ni giới Phật giáo tỉnh; Ni trưởng TN. Như Trung - Phó Ban trị sự kiêm Trưởng Phân Ban Ni giới Phật giáo tỉnh; Đại đức Thích Trí Khả - Trưởng Ban trị sự GHGPGVN huyện Cao Lãnh, Trưởng BTC; Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Huyện Cao Lãnh, cùng chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì tự viện tham dự hộ niệm. 

Tại buổi lễ, chư tôn đức đã niêm hương, sái tịnh kim quan và cử hành lễ nhập kim quan theo nghi thức truyền thống. Trong sự nhất tâm hộ niệm của toàn thể đại chúng, môn đồ pháp quyến đã thành kính đảnh lễ và cung thỉnh nhục thân Ni trưởng Thích nữ Tâm Hậu từ thiền thất đến Giác linh đường nhập kim quan. 

Sau lễ nhập kim quan, Thượng toạ Thích Chí Tâm - Phó Ban Nghi Lễ GHPGVN tỉnh Đồng Tháp cùng chư tôn đức trong Ban Nghi lễ đã thực hiện nghi thức bạch Phật khai chung bản và phát tang cho môn đồ pháp quyến.

Một số hình ảnh lễ nhập kim quan Ni trưởng: