Lễ Truy niệm và phụng tống kim quan cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Phương - Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN

--


PGĐT- Ngày 23/01/2024 (13/12/Quý Mão) Trung ương GHPGVN, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp cùng môn đồ pháp quyến trang nghiêm tổ chức Lễ Truy niệm và phụng tống kim quan cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Phương - Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, viện chủ Tổ đình Bửu Lâm an nhập bảo tháp tại khuôn viên tổ đình Bửu Lâm (huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

HT. Thích Thiện Nhơn – Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng Ban tổ chức tang lễ cùng chư tôn đức Phật giáo tỉnh Đồng Tháp truy niệm

HT. Thích Nhật Quang, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp cùng chư tôn đức Phật giáo tỉnh Đồng Tháp truy niệm

Buổi lễ được sự quang lâm chứng minh của HT. Thích Thiện Nhơn – Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng Ban tổ chức tang lễ; HT. Thích Nhật Quang, HT. Thích Phước Thông đồng Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; HT. Thích Chơn Minh - Ủy viên HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Phó Ban tổ chức tang lễ; TT. Thích Tĩnh Triệt - Ủy viên HĐTS GHPGVN, phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Minh Ân - Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó Văn phòng 2 TƯ GHPGVN; cùng quý chư Tôn đức Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức, Tăng Ni là trưởng và phó các ban ngành, huyện thị trong tỉnh, chư Tôn đức các tự viện, môn đồ pháp quyến và quý nam nữ Phật tử xa gần về tham dự.

Các ông/bà lãnh đạo chính quyền tỉnh Đồng Tháp, huyện Cao Lãnh và địa phương trở về viếng tang

Về phía chính quyền tỉnh Đồng Tháp có ông Trần Minh Lý – Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh; ông Võ Ngọc Thành – Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh; ông Châu Văn Tài – Trưởng Phòng Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh; ông Nguyễn Văn Đức – Chủ tịch UBMTTQVN huyện Cao Lãnh; bà Phan Ái Xuân – Bí thư Đảng ủy xã Bình Hàng Trung; cùng đại diện quý cơ quan ban ngành về tham dự.

HT. Thích Phước Thông – Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh đã cung tuyên tiểu sử cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Phương

Tại buổi lễ, HT. Thích Phước Thông – Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh đã cung tuyên tiểu sử cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Phương:  Hòa thượng Thích Thiện Phương, húy Nhựt Hiếu, nối pháp đời thứ 41 dòng thiền Lâm Tế Gia Phổ. Thế danh: Lê Văn Thắng, sinh năm Giáp Thân (1944), tại làng Bình Hàng Trung, tổng Phong Nẫm, tỉnh Kiến Phong (nay thuộc huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp). Cuối năm 1975, nhận thấy cần phải có thời gian để chuyên tu nhằm tư duy lại tất cả sở học trong những năm qua, Hòa thượng trở về quê nhà, hối tích thao danh, xây thất tịnh tu. Trong những năm chiến tranh, chùa Bửu Lâm bị tàn phá hư hoại nhiều. Vì vậy, sau khi miền Nam được hoàn toàn giải phóng, Hòa thượng Thích Thiện Tài đã ra sức trùng hưng ngôi Tam bảo. Cuối đông năm 2017, nhận thấy tuổi cao sức khỏe kém, lại thêm bệnh duyên nên Hòa thượng đã giao trọng trách trụ trì Tổ đình Bửu Lâm cho pháp tử là Đại đức Thích Lệ Ngộ gánh vác. Và từ đây: Tay cầm tràng hạt Bồ-đề, Tiêu mòn nhân ngã đặng về Tây phương. Hòa thượng an nhiên viên tịch vào lúc 7 giờ 40 phút sáng ngày mùng 9 tháng Chạp năm Quý Mão (nhằm ngày 19/01/2024) trong tiếng hộ niệm của hàng đệ tử xung quanh, trụ thế 80 năm, hạ lạp 50 năm.  Thay mặt Trung ương Giáo hội, HT. Thích Thiện Nhơn tuyên đọc điếu văn tưởng niệm giác linh Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Phương vị giáo phẩm – bậc long tượng của Phật giáo Đồng Tháp ngài đã duy trì và trang nghiêm chốn tổ Bửu Lâm với tâm nguyện “Giữ gìn Tổ ấn tông phong, tốt đời đạo giữa lòng nhân gian”.


HT. Thích Thiện Nhơn tuyên đọc điếu văn tưởng niệm giác linh Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Phương

Sự ra đi của Hòa thượng là sự mất mát lớn lao đối toàn thể Tăng Ni và Phật tử tỉnh nhà. Ngưỡng nguyện nơi thế giới Niết bàn vô tung bất diệt, Giác linh Trưởng lão Hòa thượng ngao du tự tại, Pháp thân lồng lộng khắp mười phương. Nơi bảo tháp Bửu Lâm Cổ Tự uy nghiêm, nhục thân Hòa thượng hãy nằm đấy cho nghìn thu in bóng. Mãnh hình hài lồng lộng tợ hư không, sẽ sống mãi trong lòng Pháp lữ, trong tư duy cùng Pháp giới vô biên. 

Thay lời Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, HT. Thích Chơn Minh đã có bài điếu văn, dâng lời tưởng niệm lên giác linh Hòa thượng và phân ưu cùng môn nhân pháp tử. Qua đó, tán thán những công hạnh trong cuộc đời thân giáo của Hòa thượng, đó là những bài học vô giá, là tấm gương sáng về đạo đức, là bậc mô phạm xứng đáng cho hàng hậu học noi theo. 


HT. Thích Chơn Minh đọc điếu văn, dâng lời tưởng niệm lên giác linh Hòa thượng Thích Thiện Phương và phân ưu cùng môn nhân pháp tử

 Cung đối trước chư tôn đức và khách viếng, ĐĐ. Thích Lệ Ngộ đại diện cho hàng pháp quyến đã cung kính dâng lên lời cảm tạ đến chư Tôn đức chứng minh và ban tổ chức, cùng nói lên lời tiễn biệt sau cùng đối với bậc ân sư khả kính. 

ĐĐ. Thích Lệ Ngộ đại diện cho hàng pháp quyến đã cung kính dâng lên lời cảm tạ đến chư Tôn đức chứng minh và ban tổ chức, cùng nói lên lời tiễn biệt sau cùng đối với bậc ân sư khả kính


Lễ phụng tống kim quan an nhập bảo tháp với nghi thức truyền thống thiền môn, ban tổ chức tang lễ cung thỉnh HT. Thích Nhật Quang cử hành nghi thức Di Kim Quan - Tuyên Pháp Ngữ, phất trần và chấn tích 3 lần, cuối cùng môn đồ pháp quyến với sự hướng dẫn của chư Tôn đức lễ sư, đã cung thỉnh lư hương, long vị, y bát và di ảnh tháp tùng đoàn cung nghinh phụng thỉnh kim quan Hòa thượng tôn sư an nhập bảo tháp trong niềm kính ngưỡng.

Ban tổ chức tang lễ cung thỉnh HT. Thích Nhật Quang cử hành nghi thức Di Kim Quan - Tuyên Pháp Ngữ

Một số hình ảnh khác trong buổi truy niệm và phụng tống kim quan Cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Phương nhập bảo tháp:


Mới hơn Cũ hơn