TIN VIDEO: H. Hồng Ngự, Lễ an vị Phật và hiệp kỵ chư vị tiền bối hữu công tại chùa Quan Âm

Mới hơn Cũ hơn