Thông báo tham dự Khoá Bồi dưỡng Hành chính Giáo hội và Chức năng trụ trì năm 2019


——————//——————
Căn cứ theo thông bạch số 070/TB-HĐTS, ngày 14/2/2019 của Hội Đồng Trị sự GHPGVN cùng kết hợp ý kiến đề nghị của Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Tháp. Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Đồng Tháp khai giảng khoá bồi dưỡng hành chính Giáo hội và Chức năng trụ trì năm 2019 theo thời gian và địa điểm như sau:

Thời gian: Ngày 24-6-2019 đến 28-6-2019 (nhằm 22-26/05/Kỷ Hợi).


Địa điểm: Chùa Phước Hưng, Phường 1, Tp. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

Nhằm kiện toàn công tác tổ chức và cấp giấy chứng nhận cho các đại biểu tham dự, Ban Thường trực BTS GHPGVN Tỉnh Đồng Tháp đề nghị Chư tôn đức Tăng Ni trụ trì, (các vị Tăng Ni trẻ có định hướng kế nhiệm trụ trì) tại các địa phương trong 12 huyện/thị/thành phố, phải tham gia khoá học.

Lưu ý:
- Mang sổ bồi dưỡng trụ trì.
- Cấp giấy chứng nhận (phải nộp hình 3x4).

BTS PG tỉnh Đồng Tháp