Liên hệ
 • VĂN PHÒNG BTS.PGVN
  TỈNH ĐỒNG THÁP

  Chùa Bửu Quang, số 459
  Hùng Vương, Tp. Sa Đéc, Đồng Tháp
  Email: phatgiaodongthap@yahoo.com
  Tel:(0277) 386-1653

  Mail Instagram Pinterest RSS

Chùa Bửu Sơn (Lấp Vò)


Địa chỉ: An Lạc, Định An, Lấp Vò, Đồng Tháp, Việt Nam

Điện thoại:+84 67 3665 403

Bài viết liên quan:

Bạn là chủ website?