Notification

×

Iklan

Tổng hợp các mẫu văn bản sinh hoạt hành chính của Giáo hội PGVN tỉnh Đồng Tháp (Tải về)

TT-TT - 12.2.22 Last Updated 2023-11-28T08:12:09Z
    CHIA SẺ

Đây là tổng hợp những mẫu văn bản sinh hoạt hành chính của Giáo hội PGVN tỉnh Đồng Tháp ban hành và áp dụng chung trong các sự kiện của Giáo hội hằng năm, tuỳ theo yêu cầu của sự kiện, quý vị cần mẫu văn bản nào thì bấm vào loại văn bản đó để tải về. 

1. Tải về: Mẫu văn bản báo cáo hoạt động tôn giáo (cá nhân)
2. Tải về: Đơn xin xác nhận và giới thiệu cấp chứng nhận tăng ni
3. Tải về: Đơn xin phát nguyện xuất gia
4. Tải về: Sơ yếu lý lịch (Văn bản do mẫu Giáo hội ban hành)