Notification

×

Iklan

Nhân sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ VII (2012-2017)

TT-TT - 12.2.22 Last Updated 2022-04-16T08:16:15Z
  CHIA SẺ
PGĐT-
Ban Chứng Minh
 1. Hòa thượng Thích Thiện An
 2. Hòa thượng Thích Thiện Hiệp
 3. Hòa thượng Thích Thiện Tâm
 4. Hòa thượng Thích Nhật Quang
Ban Trị Sự
 1. Trưởng Ban: Hòa thượng Thích Thiện Huệ
 2. Phó Trưởng Ban: Thượng tọa Thích Minh Thông
 3. Phó Trưởng Ban: HT. Thích Phước Thông
 4. Phó Trưởng Ban: TT. Thích Thiện Năng
 5. Phó Trường Ban Thường Trực: TT. Thích Chơn Minh
 6. Phó Trưởng Ban: HT. Thích Chơn Thành
 7. Phó Trưởng Ban: HT. Thích Giác Hóa
 8. Phó Trưởng Ban: TT. Thích Huệ Minh
 9. Phó Trưởng Ban: NT.TN Như Hòa
Thư ký:
 1. Chánh thư ký: ĐĐ. Thích Chơn Tâm
 2. Phó Thư ký- Chánh Văn phòng: ĐĐ. Thích Minh Sơn
 3. Phó Văn phòng: ĐĐ. Thích Đạt Ma Ngộ Hương
 4. Phó Văn phòng: Sư cô Thích nữ Như Thuận
 5. Trợ lý Văn phòng: Sư cô Thích nữ Giác Nhân
Ban ngành:
 1. Ủy viên – Thủ quỹ: Ni sư Thích nữ Như Trung
 2. Ban Giáo dục Tăng – Ni: TT. Thích Thiện Năng
 3. Ban Tăng sự: HT. Thích Thiện Huệ
 4. Ban Hướng dẫn Phật tử: TT. Thích Huệ Minh
 5. Ban Hoằng Pháp: TT. Thích Thiện Xuân
 6. Ban Từ Thiện-Xã Hội: HT. Thích Chơn Thành
 7. Ban Văn Hóa: ĐĐ. Thích Phước Huệ
 8. Ban Nghi lễ: ĐĐ. Thích Thiện Chí
 9. Ban Kinh tế - Tài chính: ĐĐ. Thích Chơn Trí
 10. Ban Pháp chế: HT. Thích Giác Hóa
 11. Ban Kiểm soát: TT. Thích Huệ Nghĩa
 12. Ban Thông tin – Truyền thông: ĐĐ. Thích Lệ Nhật
Trưởng Ban Trị Sự Phật Giáo Huyện, Thị, TP:
 1. BTSPG Tp. Sa Đéc:  ĐĐ. Thích Chơn Trí
 2. BTSPG huyện Châu Thành: TT. Thích Tỉnh Triệt
 3. BTSPG huyện Lấp Vò: TT. Thích Huệ Thủ
 4. BTSPG huyện Lai Vung: TT. Thích Thiện Ngữ
 5. BTSPG Tp. Cao Lãnh: Thích Chơn Thành
 6. BTSPG huyện Cao Lãnh: ĐĐ. Thích Chơn Tâm
 7. BTSPG Tx. Hồng Ngự: ĐĐ.Thích Thiện Chí
 8. BTSPG huyện Hồng Ngự: TT.Thích Huệ Nghĩa
 9. BTSPG huyện Thanh Bình: HT . Thích Phước Thông
 10. BTSPG huyện Tam Nông: TT. Thích Thiện Hương
 11. BTSPG huyện Tháp Mười………………
 12. BTSPG huyện Tân Hồng…………

(Bài viết đang cập nhật....)