Notification

×

Iklan

BTS PG tỉnh Đồng Tháp ban hành Thông bạch số 095/TB-BTS về Khóa tu Mùa hè năm 2024

BTS PG tỉnh Đồng Tháp ban hành Thông bạch số 095/TB-BTS về Khóa tu Mùa hè năm 2024

Nội bộ |
11.5.24
11.5.24
Last Updated 2024-05-11T02:13:53Z
Cáo phó: Hoà Thượng Thích Giác Tuân, tân viên tịch

Cáo phó: Hoà Thượng Thích Giác Tuân, tân viên tịch

Nội bộ |
12.2.24
12.2.24
Last Updated 2024-02-12T06:26:31Z
Cáo phó: Thượng toạ Thích Thiện Phước tân viên tịch

Cáo phó: Thượng toạ Thích Thiện Phước tân viên tịch

Nội bộ |
11.2.24
11.2.24
Last Updated 2024-02-13T06:40:58Z
Kính cáo phó: Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Phương, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN tân viên tịch
Các ban ngành trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024
Nhân sự và danh sách BTS PG tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ IX (2022-2027)

Nhân sự và danh sách BTS PG tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ IX (2022-2027)

Nội bộ |
29.10.23
29.10.23
Last Updated 2023-11-01T14:27:25Z
Giáo hội Phật giáo Việt Nam ban hành Quy chế hoạt động Ban Quản trị cơ sở tự viện của Giáo hội nhiệm kỳ 2022-2027
Thông báo nhận Chứng điệp và Chứng nhận thọ giới của kỳ Đại Giới Đàn Trí Tịnh năm 2023
Chư Tôn đức Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp với chặng đường 40 năm của 9 nhiệm kỳ

Chư Tôn đức Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp với chặng đường 40 năm của 9 nhiệm kỳ

Nội bộ |
21.11.22
21.11.22
Last Updated 2022-11-21T13:32:04Z
Lịch sử hình thành Tỉnh hội Phật giáo Đồng Tháp qua các thời kỳ

Lịch sử hình thành Tỉnh hội Phật giáo Đồng Tháp qua các thời kỳ

Nội bộ |
12.2.22
12.2.22
Last Updated 2022-05-04T23:37:25Z
Tổng hợp các mẫu văn bản sinh hoạt hành chính của Giáo hội PGVN tỉnh Đồng Tháp  (Tải về)
Nhân sự và danh sách BTS PG tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ VIII (2017-2022)

Nhân sự và danh sách BTS PG tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ VIII (2017-2022)

Nội bộ |
12.2.22
12.2.22
Last Updated 2022-04-16T08:16:15Z
Thư ngỏ cộng tác cho PG Đồng Tháp

Thư ngỏ cộng tác cho PG Đồng Tháp

Nội bộ |
12.2.22
12.2.22
Last Updated 2022-04-16T08:16:15Z
Nhân sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ VII (2012-2017)

Nhân sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ VII (2012-2017)

Nội bộ |
12.2.22
12.2.22
Last Updated 2022-04-16T08:16:15Z
Địa chỉ Văn phòng các Ban Trị sự tỉnh, thành trong cả nước

Địa chỉ Văn phòng các Ban Trị sự tỉnh, thành trong cả nước

Nội bộ |
12.2.22
12.2.22
Last Updated 2022-04-16T08:16:15Z
Đồng Tháp và những hoạt động Phật sự trong thời gian qua

Đồng Tháp và những hoạt động Phật sự trong thời gian qua

Nội bộ |
12.2.22
12.2.22
Last Updated 2022-04-16T08:16:15Z
Phương danh các bậc tiền bối hữu công của Phật giáo tỉnh nhà

Phương danh các bậc tiền bối hữu công của Phật giáo tỉnh nhà

Nội bộ |
12.2.22
12.2.22
Last Updated 2022-04-16T08:16:15Z
Xem thêm Đã xem hết