Notification

×

Iklan

Slider

TinMới

Điểm tin Xem thêm

TIN VIDEO: Châu Thành, Lễ Khánh thành Cầu Sứ Mệnh Kim Cương 8

TIN VIDEO: Châu Thành, Lễ Khánh thành Cầu Sứ Mệnh Kim Cương 8

Tin Video |
12.7.24
12.7.24
Last Updated 2024-07-12T13:31:27Z
TIN VIDEO: Ban Chỉ đạo An cư kiết hạ Phật giáo tỉnh Đồng Tháp thăm, sách tấn hành giả tại các trường hạ
PHÓNG SỰ: Khoá tu “Gieo Hạt Từ Tâm” lần thứ 1 tại chùa Vạn Linh

PHÓNG SỰ: Khoá tu “Gieo Hạt Từ Tâm” lần thứ 1 tại chùa Vạn Linh

Tin Video |
11.7.24
11.7.24
Last Updated 2024-07-11T04:04:11Z
Châu Thành: Lễ Khánh thành Cầu Sứ Mệnh Kim Cương 8

Châu Thành: Lễ Khánh thành Cầu Sứ Mệnh Kim Cương 8

Tin tức |
10.7.24
10.7.24
Last Updated 2024-07-10T00:25:51Z

Tiêu điểmXem thêm

Ban Chỉ đạo An cư kiết hạ Phật giáo tỉnh Đồng Tháp thăm, sách tấn hành giả tại các trường hạ
TIN VIDEO: Lấp Vò, Tịnh xá Ngọc Phước khai mạc Khóa tu mùa hè "Hoa Từ Bi" lần thứ 13

TIN VIDEO: Lấp Vò, Tịnh xá Ngọc Phước khai mạc Khóa tu mùa hè "Hoa Từ Bi" lần thứ 13

Tin Video |
2.7.24
2.7.24
Last Updated 2024-07-02T05:11:26Z
TIN VIDEO: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2024
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp sơ kết 6 tháng đầu năm 2024

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp sơ kết 6 tháng đầu năm 2024

Tin tức |
30.6.24
30.6.24
Last Updated 2024-07-04T05:20:18Z
Trường Trung cấp Phật học Đồng Tháp: Thông báo chiêu sinh Khóa X (2024-2027)

Trường Trung cấp Phật học Đồng Tháp: Thông báo chiêu sinh Khóa X (2024-2027)

Nội bộ |
29.6.24
29.6.24
Last Updated 2024-07-01T06:39:49Z
TIN VIDEO: Phân Ban Ni giới Trung ương thăm viếng hạ trường chùa Hải Huệ

TIN VIDEO: Phân Ban Ni giới Trung ương thăm viếng hạ trường chùa Hải Huệ

Tin Video |
29.6.24
29.6.24
Last Updated 2024-06-29T03:05:00Z

Tin khác Xem thêm

Lấp Vò: Tịnh xá Ngọc Phước khai mạc Khóa tu mùa hè  “Hoa Từ Bi” lần thứ 13

Lấp Vò: Tịnh xá Ngọc Phước khai mạc Khóa tu mùa hè “Hoa Từ Bi” lần thứ 13

Tin tức |
28.6.24
28.6.24
Last Updated 2024-06-28T14:38:15Z
VIDEO: Các hoạt động tiêu biểu của Phật giáo tỉnh Đồng Tháp 6 tháng đầu năm 2024

VIDEO: Các hoạt động tiêu biểu của Phật giáo tỉnh Đồng Tháp 6 tháng đầu năm 2024

Video tư liệu |
28.6.24
28.6.24
Last Updated 2024-06-30T12:39:25Z
Tp. Sa Đéc: Phân Ban Ni giới Trung ương thăm viếng hạ trường chùa Hải Huệ

Tp. Sa Đéc: Phân Ban Ni giới Trung ương thăm viếng hạ trường chùa Hải Huệ

Tin tức | Tp. Sa Đéc |
28.6.24
28.6.24
Last Updated 2024-06-28T08:06:56Z
Chư tôn đức Tăng, Ni cùng Phật tử huyện Lấp Vò đến thăm viếng, ngoại hộ các trường hạ tỉnh Đồng Tháp
Chư Tôn đức Tăng Ni huyện Lai Vung và Phật tử cúng dường 5 điểm tịnh nghiệp đạo tràng an cư kiết hạ tỉnh Đồng Tháp