Notification

×

Iklan

Cách dịch: “Thiên thượng Thiên hạ, duy ngã độc tôn” – liệu có đúng?

Cách dịch: “Thiên thượng Thiên hạ, duy ngã độc tôn” – liệu có đúng?

Nghiên cứu |
19.5.16
19.5.16
Last Updated 2022-03-11T22:28:47Z
Logo của Tổ chức Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, đâu là logo chuẩn?

Logo của Tổ chức Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, đâu là logo chuẩn?

Nghiên cứu |
2.5.16
2.5.16
Last Updated 2022-03-11T22:28:47Z
Khóa  tu Tham thoại đầu tại Thiền đường Tam bảo

Khóa tu Tham thoại đầu tại Thiền đường Tam bảo

Nghiên cứu |
9.4.16
9.4.16
Last Updated 2022-03-11T22:28:47Z
TƯGH đề nghị không rải vàng mã trên đường đưa tang

TƯGH đề nghị không rải vàng mã trên đường đưa tang

Nghiên cứu |
27.3.16
27.3.16
Last Updated 2022-04-18T08:06:24Z
Hình ảnh "khỉ" trong triết lý nhân sinh của Phật giáo

Hình ảnh "khỉ" trong triết lý nhân sinh của Phật giáo

Nghiên cứu |
8.2.16
8.2.16
Last Updated 2022-04-18T08:06:24Z
Thiền từ Đồng Tháp đến Cali

Thiền từ Đồng Tháp đến Cali

Nghiên cứu |
23.10.15
23.10.15
Last Updated 2022-03-11T22:28:47Z
Vì sao mõ tụng kinh ở chùa có hình đầu cá?

Vì sao mõ tụng kinh ở chùa có hình đầu cá?

Nghiên cứu |
20.8.15
20.8.15
Last Updated 2022-03-11T22:28:47Z
Giới thiệu một số văn bản Hán Nôm tại đình chùa thành phố Sa Đéc

Giới thiệu một số văn bản Hán Nôm tại đình chùa thành phố Sa Đéc

Nghiên cứu |
29.5.15
29.5.15
Last Updated 2022-03-11T22:28:47Z
Giới thiệu một số cấu trúc lễ đài, băng - rôn và mẫu thiệp mừng Phật đản

Giới thiệu một số cấu trúc lễ đài, băng - rôn và mẫu thiệp mừng Phật đản

Nghiên cứu |
19.4.14
19.4.14
Last Updated 2022-03-11T22:28:47Z
 Nguyên thuỷ Theravãda hay  Tiểu thừa?

Nguyên thuỷ Theravãda hay Tiểu thừa?

Nghiên cứu |
18.2.14
18.2.14
Last Updated 2022-03-11T22:28:47Z
Xem thêm Đã xem hết