Notification

×

Iklan

Chùa Hương - điểm đến tâm linh của người dân Sa Đéc

Chùa Hương - điểm đến tâm linh của người dân Sa Đéc

Cơ sở | Tp. Sa Đéc |
10.5.16
10.5.16
Last Updated 2022-03-11T22:32:00Z
Kiến trúc chùa ông Quách - tài hoa của những người thợ Phúc Kiến

Kiến trúc chùa ông Quách - tài hoa của những người thợ Phúc Kiến

Chùa Hoa | Cơ sở | Tp. Sa Đéc |
10.5.16
10.5.16
Last Updated 2023-08-17T11:25:17Z
Nét giao thoa văn hóa Việt-Hoa ở chùa Bà

Nét giao thoa văn hóa Việt-Hoa ở chùa Bà

Cơ sở | Tp. Sa Đéc |
10.5.16
10.5.16
Last Updated 2022-03-11T22:32:00Z
Kiến An Cung ngôi chùa người Hoa ở Đồng Tháp

Kiến An Cung ngôi chùa người Hoa ở Đồng Tháp

Chùa Hoa | Cơ sở | Tp. Sa Đéc |
10.4.16
10.4.16
Last Updated 2023-08-17T11:24:23Z
Tịnh xá Ngọc Quang (Sa Đéc)

Tịnh xá Ngọc Quang (Sa Đéc)

Cơ sở | Tp. Sa Đéc |
4.8.15
4.8.15
Last Updated 2022-03-11T22:32:00Z
Tổ Đình Hội Phước (Sa Đéc)

Tổ Đình Hội Phước (Sa Đéc)

Cơ sở | Tp. Sa Đéc |
7.3.15
7.3.15
Last Updated 2022-03-11T22:32:00Z
Chùa Hương - Phước Hưng (Tp. Sa Đéc)

Chùa Hương - Phước Hưng (Tp. Sa Đéc)

Cơ sở | Tp. Sa Đéc |
7.3.15
7.3.15
Last Updated 2022-03-11T22:32:00Z
Chùa Kim Huê (Sa Đéc)

Chùa Kim Huê (Sa Đéc)

Cơ sở | Tp. Sa Đéc |
7.3.15
7.3.15
Last Updated 2022-03-11T22:32:00Z
Xem thêm Đã xem hết