Notification

×

Iklan

Huyện Cao Lãnh: Ban Trị sự GHPGVN huyện cùng môn đồ thất chúng trang nghiêm tổ chức Lễ tưởng niệm chung thất Trưởng lão Hoà thượng Thích Thiện Phương
 Chùa Tổ Bửu Lâm (Đồng Tháp), một di tích của phái Trúc Lâm phục hưng ở Nam bộ

Chùa Tổ Bửu Lâm (Đồng Tháp), một di tích của phái Trúc Lâm phục hưng ở Nam bộ

Cơ sở | Huyện Cao Lãnh |
8.5.16
8.5.16
Last Updated 2024-03-31T06:38:26Z
Chùa Hải Huệ (huyện Cao Lãnh)

Chùa Hải Huệ (huyện Cao Lãnh)

Cơ sở | Huyện Cao Lãnh |
7.3.15
7.3.15
Last Updated 2022-03-11T22:32:00Z
Chùa Phong Hòa (huyện Cao Lãnh)

Chùa Phong Hòa (huyện Cao Lãnh)

Cơ sở | Huyện Cao Lãnh |
7.3.15
7.3.15
Last Updated 2022-03-11T22:32:00Z
Chùa Phong Hòa (Cao Lãnh)

Chùa Phong Hòa (Cao Lãnh)

Cơ sở | Huyện Cao Lãnh |
6.3.15
6.3.15
Last Updated 2022-03-11T22:32:00Z
Chùa Thanh Lương (H. Cao Lãnh)

Chùa Thanh Lương (H. Cao Lãnh)

Cơ sở | Huyện Cao Lãnh |
6.3.15
6.3.15
Last Updated 2022-03-11T22:32:00Z
Xem thêm Đã xem hết