Notification

×

Iklan

Chùm ảnh: Diễu hành xe hoa mừng Phật đản PL. 2568 trên quê hương Đồng Tháp

Chùm ảnh: Diễu hành xe hoa mừng Phật đản PL. 2568 trên quê hương Đồng Tháp

HÌNH ẢNH |
22.5.24
22.5.24
Last Updated 2024-05-23T01:34:08Z
Chùm ảnh:  Trang nghiêm lễ Bố tát định kỳ mùa an cư kiết hạ

Chùm ảnh: Trang nghiêm lễ Bố tát định kỳ mùa an cư kiết hạ

HÌNH ẢNH |
19.7.23
19.7.23
Last Updated 2023-08-17T13:22:02Z
Chùm ảnh về các mẫu xe hoa các đơn vị Phật giáo và các ban chuyên trách BTS trong ngày kỷ niệm Phật đản năm 2023
Chùm ảnh: Cung thỉnh tôn tượng Đức Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Tịnh về các điểm Giới đàn
Lấp Vò: Chùm ảnh về hoạt động Khóa tu mùa hè Ươm Mầm Từ Bi lần 2 tại chùa Thiên Phước

Lấp Vò: Chùm ảnh về hoạt động Khóa tu mùa hè Ươm Mầm Từ Bi lần 2 tại chùa Thiên Phước

HÌNH ẢNH |
16.7.17
16.7.17
Last Updated 2023-08-17T13:22:40Z
Xem thêm Đã xem hết