Notification

×

Iklan

Chùa Bạch Liên (Tp. Cao Lãnh) hộ trì trai phạn cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM

Chùa Bạch Liên (Tp. Cao Lãnh) hộ trì trai phạn cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM

Tin tức | Tp. Cao Lãnh |
27.5.24
27.5.24
Last Updated 2024-05-27T12:51:03Z
Nắng hạn tiếp tục gay gắt - Chùa Bạch Liên I tiếp sức cho bà con vùng bị hạn mặn Bến Tre

Nắng hạn tiếp tục gay gắt - Chùa Bạch Liên I tiếp sức cho bà con vùng bị hạn mặn Bến Tre

Tin tức | Tp. Cao Lãnh |
14.5.24
14.5.24
Last Updated 2024-05-14T11:06:09Z
Chùa Linh Bửu trao "Giọt nước yêu thương" cho người dân Bến Tre

Chùa Linh Bửu trao "Giọt nước yêu thương" cho người dân Bến Tre

Tin tức | Tp. Cao Lãnh |
14.5.24
14.5.24
Last Updated 2024-05-14T08:43:34Z
Mang niềm vui đến bà con khó khăn vùng biên giới huyện Tân Hồng nhân mùa Phật đản PL.2568-DL.2024

Mang niềm vui đến bà con khó khăn vùng biên giới huyện Tân Hồng nhân mùa Phật đản PL.2568-DL.2024

Tin tức | Tp. Cao Lãnh |
14.5.24
14.5.24
Last Updated 2024-05-14T06:46:37Z
Chương trình "Giọt Nước Từ Bi" của Ban Từ Thiện Xã Hội GHPGVN Tp. Cao Lãnh tiếp sức bà con xã Tân Trạch vượt qua hạn hán
Chùa Hoa Lâm đem "Giọt Nước Nghĩa Tình" đến với vùng khát nước ở Bến Tre

Chùa Hoa Lâm đem "Giọt Nước Nghĩa Tình" đến với vùng khát nước ở Bến Tre

Tin tức | Tp. Cao Lãnh |
4.5.24
4.5.24
Last Updated 2024-05-04T14:34:11Z
Chùa Minh Bửu với chương trình “Giọt Nước Nghĩa Tình” chia sẻ khó khăn với người dân các tỉnh ven biển

Chùa Minh Bửu với chương trình “Giọt Nước Nghĩa Tình” chia sẻ khó khăn với người dân các tỉnh ven biển

Tin tức | Tp. Cao Lãnh |
4.5.24
4.5.24
Last Updated 2024-05-04T14:31:27Z
Chương trình "Nghĩa Tình Sen Hồng" - Chia sẻ khó khăn với người dân vùng hạn mặn

Chương trình "Nghĩa Tình Sen Hồng" - Chia sẻ khó khăn với người dân vùng hạn mặn

Tin tức | Tp. Cao Lãnh |
4.5.24
4.5.24
Last Updated 2024-05-04T14:36:07Z
Lễ vía Đức Bồ tát Quán Thế Âm:  Những hình ảnh đẹp của người con Phật tại chùa Kim Quang

Lễ vía Đức Bồ tát Quán Thế Âm: Những hình ảnh đẹp của người con Phật tại chùa Kim Quang

Tp. Cao Lãnh | Văn hóa |
28.3.24
28.3.24
Last Updated 2024-03-28T06:26:16Z
Chùa Hoa Lâm (Tp. Cao Lãnh)

Chùa Hoa Lâm (Tp. Cao Lãnh)

Cơ sở | Tp. Cao Lãnh |
7.3.15
7.3.15
Last Updated 2022-03-11T22:32:00Z
Chùa Cao Minh (Thành phố Cao Lãnh)

Chùa Cao Minh (Thành phố Cao Lãnh)

Cơ sở | Tp. Cao Lãnh |
7.3.15
7.3.15
Last Updated 2022-03-11T22:32:00Z
Chùa Khánh An (Tp. Cao Lãnh)

Chùa Khánh An (Tp. Cao Lãnh)

Cơ sở | Tp. Cao Lãnh |
7.3.15
7.3.15
Last Updated 2022-03-11T22:32:00Z
Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh)

Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh)

Cơ sở | Tp. Cao Lãnh |
7.3.15
7.3.15
Last Updated 2022-03-11T22:32:00Z
Chùa Bửu Lâm - Chùa Tổ - Chùa Rạch Cái Bèo (Cao Lãnh)

Chùa Bửu Lâm - Chùa Tổ - Chùa Rạch Cái Bèo (Cao Lãnh)

Cơ sở | Tp. Cao Lãnh |
6.3.15
6.3.15
Last Updated 2024-04-03T12:12:51Z
Chùa Hoà Long (Cao Lãnh)

Chùa Hoà Long (Cao Lãnh)

Cơ sở | Tp. Cao Lãnh |
6.3.15
6.3.15
Last Updated 2022-03-11T22:32:00Z
Chùa Cao Minh (Cao Lãnh)

Chùa Cao Minh (Cao Lãnh)

Cơ sở | Tp. Cao Lãnh |
16.2.14
16.2.14
Last Updated 2022-03-11T22:32:00Z
Xem thêm Đã xem hết