Notification

×

Iklan

Ni sư Thích nữ Như Ân, một nhà sư tận lòng với các bếp ăn từ thiện

Ni sư Thích nữ Như Ân, một nhà sư tận lòng với các bếp ăn từ thiện

Gương sáng |
7.11.23
7.11.23
Last Updated 2023-11-07T06:11:18Z
Thầy đồ - “ông Bụt” của người nghèo Sa Đéc

Thầy đồ - “ông Bụt” của người nghèo Sa Đéc

Gương sáng |
4.12.18
4.12.18
Last Updated 2022-03-11T22:22:53Z
Người thương binh "mê" làm từ thiện

Người thương binh "mê" làm từ thiện

Gương sáng |
4.12.18
4.12.18
Last Updated 2022-03-11T22:22:53Z
Cô gái bị bệnh nan y đem hết tiền của nhà hảo tâm tặng để xây cây cầu giúp dân

Cô gái bị bệnh nan y đem hết tiền của nhà hảo tâm tặng để xây cây cầu giúp dân

Gương sáng |
28.11.18
28.11.18
Last Updated 2022-03-11T22:22:53Z
Bền bỉ gieo mầm thiện

Bền bỉ gieo mầm thiện

Gương sáng |
15.10.18
15.10.18
Last Updated 2022-03-11T22:22:53Z
Bán nhà đang ở lấy tiền để duy trì sản xuất đồ chay không hoá chất

Bán nhà đang ở lấy tiền để duy trì sản xuất đồ chay không hoá chất

Gương sáng |
30.3.18
30.3.18
Last Updated 2022-03-11T22:22:53Z
Nghĩa cử cao đẹp của sư cô Thích Nữ Như Nghĩa với trẻ em mồ côi

Nghĩa cử cao đẹp của sư cô Thích Nữ Như Nghĩa với trẻ em mồ côi

Gương sáng |
27.5.17
27.5.17
Last Updated 2022-03-11T22:22:53Z
Sư cô Huệ Giác: một tấm gương  từ thiện không mỏi mệt

Sư cô Huệ Giác: một tấm gương từ thiện không mỏi mệt

Gương sáng |
13.5.16
13.5.16
Last Updated 2022-03-11T22:22:53Z
Chuyện về các thành viên của một gia đình đều là tu sĩ

Chuyện về các thành viên của một gia đình đều là tu sĩ

Gương sáng |
12.5.16
12.5.16
Last Updated 2022-03-11T22:22:53Z
Tấm lòng của cô giáo tuổi về hưu: cô Lê Ngọc Xương

Tấm lòng của cô giáo tuổi về hưu: cô Lê Ngọc Xương

Gương sáng |
13.4.16
13.4.16
Last Updated 2022-03-11T22:22:53Z
Nhà hỏa táng từ thiện ở Hồng Ngự: Tâm nguyện của sư Thích Minh Bửu

Nhà hỏa táng từ thiện ở Hồng Ngự: Tâm nguyện của sư Thích Minh Bửu

Gương sáng |
9.4.16
9.4.16
Last Updated 2022-03-11T22:22:53Z
Ngưỡng mộ tấm lòng ca sĩ Phi Nhung: Người mẹ của những đứa trẻ

Ngưỡng mộ tấm lòng ca sĩ Phi Nhung: Người mẹ của những đứa trẻ

Gương sáng |
28.1.16
28.1.16
Last Updated 2022-03-11T22:22:53Z
Xem thêm Đã xem hết