Notification

×

Iklan

Chùa Long Sơn (Huyện Thanh Bình)

Chùa Long Sơn (Huyện Thanh Bình)

Cơ sở | Huyện Thanh Bình |
31.5.16
31.5.16
Last Updated 2022-03-11T22:32:00Z
Chùa Hương - điểm đến tâm linh của người dân Sa Đéc

Chùa Hương - điểm đến tâm linh của người dân Sa Đéc

Cơ sở | Tp. Sa Đéc |
10.5.16
10.5.16
Last Updated 2022-03-11T22:32:00Z
Kiến trúc chùa ông Quách - tài hoa của những người thợ Phúc Kiến

Kiến trúc chùa ông Quách - tài hoa của những người thợ Phúc Kiến

Chùa Hoa | Cơ sở | Tp. Sa Đéc |
10.5.16
10.5.16
Last Updated 2023-08-17T11:25:17Z
Nét giao thoa văn hóa Việt-Hoa ở chùa Bà

Nét giao thoa văn hóa Việt-Hoa ở chùa Bà

Cơ sở | Tp. Sa Đéc |
10.5.16
10.5.16
Last Updated 2022-03-11T22:32:00Z
 Chùa Tổ Bửu Lâm (Đồng Tháp), một di tích của phái Trúc Lâm phục hưng ở Nam bộ

Chùa Tổ Bửu Lâm (Đồng Tháp), một di tích của phái Trúc Lâm phục hưng ở Nam bộ

Cơ sở | Huyện Cao Lãnh |
8.5.16
8.5.16
Last Updated 2024-03-31T06:38:26Z
Bửu Hưng cổ tự - kiến trúc Phật giáo vùng đất phía Nam

Bửu Hưng cổ tự - kiến trúc Phật giáo vùng đất phía Nam

Cơ sở | Huyện Lai Vung |
30.4.16
30.4.16
Last Updated 2022-03-11T22:32:00Z
Kiến An Cung ngôi chùa người Hoa ở Đồng Tháp

Kiến An Cung ngôi chùa người Hoa ở Đồng Tháp

Chùa Hoa | Cơ sở | Tp. Sa Đéc |
10.4.16
10.4.16
Last Updated 2023-08-17T11:24:23Z
Chùa Bửu Hưng (huyện Lai Vung)

Chùa Bửu Hưng (huyện Lai Vung)

Cơ sở | Huyện Lai Vung |
9.10.15
9.10.15
Last Updated 2022-03-11T22:32:00Z
Chùa Phước Long (huyện Châu Thành)

Chùa Phước Long (huyện Châu Thành)

Cơ sở | Huyện Châu Thành |
8.10.15
8.10.15
Last Updated 2022-03-11T22:32:00Z
Chùa Pháp Võ (Huyện Tân Hồng)

Chùa Pháp Võ (Huyện Tân Hồng)

Cơ sở | Huyện Tân Hồng |
5.10.15
5.10.15
Last Updated 2022-03-11T22:32:00Z
Chùa Bửu Hưng (Lai Vung)

Chùa Bửu Hưng (Lai Vung)

Cơ sở | Huyện Lai Vung |
6.9.15
6.9.15
Last Updated 2022-03-11T22:32:00Z
Tịnh xá Ngọc Quang (Sa Đéc)

Tịnh xá Ngọc Quang (Sa Đéc)

Cơ sở | Tp. Sa Đéc |
4.8.15
4.8.15
Last Updated 2022-03-11T22:32:00Z
Chùa Thiên Tế (Tx. Hồng Ngự)

Chùa Thiên Tế (Tx. Hồng Ngự)

Cơ sở | Tx. Hồng Ngự |
7.3.15
7.3.15
Last Updated 2022-03-11T22:32:00Z
Chùa Thiên Phước (Chùa Lớn)

Chùa Thiên Phước (Chùa Lớn)

Cơ sở | Tx. Hồng Ngự |
7.3.15
7.3.15
Last Updated 2022-03-11T22:32:00Z
Tổ Đình Hội Phước (Sa Đéc)

Tổ Đình Hội Phước (Sa Đéc)

Cơ sở | Tp. Sa Đéc |
7.3.15
7.3.15
Last Updated 2022-03-11T22:32:00Z
Chùa Hương - Phước Hưng (Tp. Sa Đéc)

Chùa Hương - Phước Hưng (Tp. Sa Đéc)

Cơ sở | Tp. Sa Đéc |
7.3.15
7.3.15
Last Updated 2022-03-11T22:32:00Z
Chùa An Khánh (Lấp Vò)

Chùa An Khánh (Lấp Vò)

Cơ sở | Huyện Lấp Vò |
7.3.15
7.3.15
Last Updated 2022-03-11T22:32:00Z
Chùa Hoa Lâm (Tp. Cao Lãnh)

Chùa Hoa Lâm (Tp. Cao Lãnh)

Cơ sở | Tp. Cao Lãnh |
7.3.15
7.3.15
Last Updated 2022-03-11T22:32:00Z
Chùa Kim Huê (Sa Đéc)

Chùa Kim Huê (Sa Đéc)

Cơ sở | Tp. Sa Đéc |
7.3.15
7.3.15
Last Updated 2022-03-11T22:32:00Z
Xem thêm Đã xem hết