Notification

×

Iklan

Đại lão Hoà thượng Thích Trí Tịnh (1917 -  2014), nhà phiên dịch Tam tạng kinh lỗi lạc

Đại lão Hoà thượng Thích Trí Tịnh (1917 - 2014), nhà phiên dịch Tam tạng kinh lỗi lạc

Danh tăng |
1.4.23
1.4.23
Last Updated 2024-03-30T05:47:05Z
Thiền sư Minh Thông - Hải Huệ, người có công lao với Phật giáo Nam bộ

Thiền sư Minh Thông - Hải Huệ, người có công lao với Phật giáo Nam bộ

Danh tăng |
24.11.19
24.11.19
Last Updated 2024-03-31T04:36:02Z
Xem thêm Đã xem hết