Notification

×

Iklan

Phân ban Ni giới tỉnh thăm và cúng dường chư hành giả tại các điểm An cư kiết hạ, PL.2568

TT-TT - 31.5.24 Last Updated 2024-05-31T11:35:56Z
    CHIA SẺ
Tin: Tâm Thường, Phương Trúc, Tống Ý, Phước Vinh 
PGĐT- Ngày 31/5/2024 (nhằm ngày 24/4 năm Giáp Thìn), Phân ban Ni giới tỉnh Đồng Tháp do Ni trưởng Thích nữ Như Trung – Phó Ban Trị Sự Phật giáo tỉnh, Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh (PBNG) làm trưởng đoàn đã tổ chức viếng thăm, cúng dường chư hành giả đang an cư tại 5 điểm Hạ trường trong tỉnh Đồng Tháp. 

Chứng minh và cùng đi với đoàn có NS. Thích nữ Như Lan – Phó Thường trực PBNG tỉnh Đồng Tháp, Trưởng Ban Kinh tế Tài chính tỉnh; NS.Thích nữ Như Phượng - Thủ Quỹ BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp và PBNG tỉnh; cùng quý Ni sư, Sư cô trong PBNG tỉnh Đồng Tháp và trụ trì một số tự viện trong tỉnh, và cùng hơn 300 thiện nam tín nữ tháp tùng.

Ni trưởng Thích nữ Như Trung (bìa phải), cùng chư Ni trong đoàn tác bạch cúng dường tại các Hạ trường 

Chư Ni tác bạch Hòa thượng đạo hiệu Thích Chơn Minh, Trưởng Ban Trị Sự Phật giáo tỉnh Đồng Tháp tại Tổ đình Phước Lâm


Điểm An Cư Kiết Hạ chùa Hòa Long (Tp Cao Lãnh), điểm An cư tập trung chư Tăng

Tại các điểm Hạ trường dành cho chư Tăng, gồm Tổ đình Phước Lâm, chùa Hòa Long (điểm An Cư Kiết Hạ dành Chư tăng tập trung) và chùa Thanh Lương (Trường Trung cấp Phật học dành Chư tăng), được sự hướng dẫn của Ni trưởng Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Đồng Tháp, đồng nhất tâm hộ trì chánh pháp, nguyện gieo hạt giống bồ đề thành tựu thắng pháp trong ngày vị lai, NS. Thích nữ Như Lan và NS. Thích nữ Như Ngôn, đã thay mặt đoàn dâng lời vấn an sức khỏe chư Tôn đức Ban Chức sự Hạ trường và chư Tăng hành giả đang an cư.

HT.Thích Chơn Minh, UV HĐTS TƯGHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp thay mặt chư hành giả An cư tại Hạ trường Hòa Long (Tp Cao Lãnh) chứng minh pháp cúng dường và đáp lời đến phái đoàn PBNG và Ban Kinh Tế Tài Chính Phật giáo tỉnh Đồng Tháp

HT. Thích Chơn Minh, UV. HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp thay mặt chư Hành giả An cư tại Hạ trường Hòa Long, chứng minh pháp cúng dường và đáp lời đến phái đoàn PBNG tỉnh Đồng Tháp 

Điểm An Cư Kiết Hạ chùa Thanh Lương  (Huyện Cao Lãnh) Trường Trung Cấp Phật học tỉnh, điểm hạ tăng

TT. Thích Chơn Trí, Phó Ban trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Tháp, Hóa chủ Hạ trường chùa Thanh Lương gửi lời cảm ơn đến phái đoàn PBNG tỉnh Đồng Tháp 

Thay mặt chư hành giả an cư, chư Tôn đức Tăng cũng có lời tán dương hạnh lành, khiêm hạ của quý Ni trưởng, Ni sư trong PBNG tỉnh đã dành thời gian quý báu hướng dẫn chư Ni và Phật tử đến thăm viếng, cúng dường chư hành giả an cư tại các Hạ trường.

Hòa thượng Thích Chơn Minh, tán dương công đức hộ trì các hành giả của đoàn Phân Ban Ni giới PG  tỉnh


Phái đoàn đến thăm chư Ni trường hạ

Ni sư  Thích nữ Như Thanh, UV Phân ban Ni giới tỉnh Đồng Tháp, đại diện quý Ni trưởng - Ni Sư trong đoàn tác bạch cúng dường tại Hạ trường Hải Huệ

Điểm An cư kiết hạ chùa Phước Huệ, Trường Trung Cấp Phật học dành cho Chư Ni 


Tại ba trường hạ chư Ni: Chùa Hải Huệ, chùa Phước Huệ (Chư Ni tu sinh Trường Trung cấp Phật học tỉnh) và chùa Hưng Thiền (Chư Ni nội tự), chư Tôn đức Ni trong đoàn được lắng nghe đại diện các Hạ trường báo cáo tình hình sinh hoạt, tu tập của chư hành giả an cư. Theo đó, năm nay chư Ni tại tỉnh nhà tập trung an cư tại ba trú xứ trên 500 vị, trong đó đặc biệt là chùa Hưng Thiền là 405 vị.  Được sự quan tâm của chư Tôn đức đại Tăng BTC khóa An cư và sự chỉ dạy tận tình của chư Ni trong Ban Chức sự, Ni chúng hành giả cảm nhận rất vui và an lành trong từng thời khóa tu học.

NS. Thích nữ Tuệ Liên dâng lời tác bạch cúng dường và sách tấn chư Ni hành giả tại Hạ trường chùa Hưng Thiền. 

Đại diện chư Ni hành giả Hạ trường Chùa Hải Huệ, Ni trưởng Thích Nữ Như Hòa gửi lời tri ân đến phái đoàn cùng quý nam nữ Phật tử


Điểm An cư kiết hạ chùa Hưng Thiền (Huyện Cao Lãnh) với 405 hành giả Ni 


Chư Ni hạ trường chùa Hưng Thiền cung kính lắng nghe lời sách tấn của đại diện quý Ni trưởng Ni sư trong  PBNG tỉnh Đồng Tháp 

Thay mặt PBNG tỉnh, NS.Thích nữ Tuệ Liên, đại diện quý Ni trưởng, Ni sư trong PBNG tỉnh Đồng Tháp  dâng lời tác bạch và có lời sách tấn đến chư hành giả an cư, Ni Sư  rất vui mừng vì thấy được sự vui tu, ham học của chư Ni trẻ, đặc biệt là sự nhiệt tâm giữ gìn tòng lâm quy củ của chư Ni trụ trì các tự viện trong tỉnh, quý vị đã gác lại bao công việc nơi bổn tự để cấm túc an cư, giữ gìn truyền thống đức Phật chế định, đây là điều rất đáng trân quý, chúc cho quý vị đạt nhiều kết quả tốt đẹp trong những ngày cộng tu thanh tịnh.

Chư phật tử tham gia cùng phái đoàn 

Ni Sư cũng kính lời tán thán công hạnh cao trọng của Hòa Thượng đạo hiệu Thích Phước Đức - Viện chủ chùa Hưng Thiền, và Ni Sư đồng tán dương công đức của Ni sư Thích Nữ Như Lan - Trụ trì chùa Hưng Thiền, vị kế nhiệm Hòa thượng đảm đương chức vụ trụ trì, dẫn dắt lèo lái các Phật sự tại Hạ trường chùa Hưng Thiền ngày một hưng thịnh.

Đồng thời, Ni sư ghi nhận sự phát tâm của chư Ni trong Ban Chức sự các Hạ trường, đã đãi lao chư Tôn đức Ni dành thời gian trở về các Hạ trường chăm lo và trực tiếp điều hành các sinh hoạt của Ni chúng, góp phần giữ gìn giềng mối chánh chơn cho hậu thế.

Một số hình ảnh khác ghi nhận được: