Notification

×

Iklan

Phật giáo tỉnh đón tiếp đoàn Ban Hoằng pháp, Ban Kinh tế - Tài chánh Trung ương GHPGVN thăm Ban Trị sự và các đạo tràng an cư kiết hạ, PL. 2568

TT-TT - 27.6.24 Last Updated 2024-06-27T13:19:46Z
    CHIA SẺ
Tin: Thiện Thảo - Quang Lộc - Hà Huy 

PGĐT- Chiều ngày 26 tháng 6 năm 2024, tại chùa Hòa Long (Phường 4, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) cũng là một trong năm điểm an cư kiết hạ năm nay của Phật giáo Đồng Tháp, BTS GHPGVN tỉnh đã đón tiếp đoàn Ban Hoằng pháp, Ban Kinh tế - Tài chánh Trung ương GHPGVN thăm Ban Trị sự và các đạo tràng an cư kiết hạ tại tỉnh Đồng Tháp.

Phái đoàn Ban Hoằng pháp, Ban Kinh tế - Tài chánh Trung ương GHPGVN thăm Ban Trị sự PG tỉnh Đồng Tháp


Phái đoàn do  Hòa thượng Thích Minh Thiện, Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương; TT. Thích Phước Nghiêm, Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó Chánh Văn phòng II, Phó trưởng ban kiêm Trưởng Phân Ban Hoằng pháp thanh thiếu niên; TT. Thích Chiếu Tuệ, Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN..cùng chư tôn đức lãnh đạo Ban Hoằng pháp, Ban Kinh tế - Tài chánh trung ương GHPGVN tháp tùng đoàn.


Tiếp đoàn có HT. Thích Chơn Minh, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; HT. Thích Huệ Minh, Phó BTS, Trưởng Ban Pháp chế PGVN Tỉnh; HT. Thích Thiện Xuân, Phó BTS Trưởng Ban Hoằng pháp PGVN Tỉnh; TT. Thích Chơn Trí, Phó BTS, Trưởng Ban TTXH PGVN Tỉnh; ĐĐ. Thích Phước Huệ, Phó BTS, Trưởng Ban Văn hóa PGVN tỉnh; NT. Thích nữ Như Trung, Phó BTS trưởng Phân ban Ni giới PGVN tỉnh; cùng chư tôn đức các ban ngành PGVN tỉnh Đồng Tháp.


HT. Thích Chơn Minh, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận những hỗ trợ của phái đoàn PG trung ương đến các Đạo tràng an cư


Căn cứ tỳ-ni luật tạng và truyền thống An cư Kiết hạ, hàng năm vào 3 tháng mùa mưa chư tăng ni phải cấm túc an cư để thúc liêm thân tâm, trau dồi giới - định - tuệ, giữ gìn quy củ thiền môn, trang nghiêm Giáo hội, lợi lạc tự thân và lợi ích xã hội. Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Ban Tăng sự thực hiện theo tinh thần này, chỉ đạo Ban Trị sự PGVN các tỉnh thành mở khóa An cư Kiết hạ PL:2568 – DL:2024 tạo điều kiện cho chư tăng ni thúc liễm thân tâm tiến tu tam vô lậu học, dung nạp năng lượng giới-định-tuệ thực hiện lý tưởng hoằng pháp lợi sanh, y theo chủ trương chỉ đạo của chư Tôn đức lãnh đạo Giáo hội, BTS Tỉnh Đồng Tháp khai khóa An cư Kiết hạ tại các đạo tràng trong tỉnh để tạo điều kiện cho chư tăng ni tu học.


TT. Thích Minh Sơn đại diện cho BTS PGVN Tỉnh báo cáo sơ lược về các đạo tràng An cư Kiết hạ trong tỉnh


TT. Thích Minh Sơn đại diện cho BTS PGVN Tỉnh báo cáo sơ lược về các đạo tràng An cư Kiết hạ trong tỉnh, PG tỉnh gồm có 5 đạo tràng ACKH gồm: chùa Hòa Long, chùa Hải Huệ, chùa Hưng Thiền, chùa Thanh Lương và chùa Phước Huệ. Tổng tăng ni hành giả an cư của 05 đạo tràng là gần 500 vị. nhìn chung hành giả của các điểm hạ luôn tinh tấn trong việc tu học, đã trải qua ½ mùa hạ, các hành giả tích cực tu học theo thời khóa mà Ban Giám hạ đã quy định. Bên cạnh đó thường xuyên theo dõi, thăm khám sức khỏe nhằm hỗ trợ hành giả an tâm tu học. Nhiều phái đoàn cũng đã hùn tâm cúng dường thực phẩm, y tế.


HT. Thích Minh Thiện, Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương sách tấn chư hành giả an cư


HT. Thích Minh Thiện, Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương sách tấn chư hành giả an cư; Hòa thượng có lời chúc mừng đến BTS GHPGVN tỉnh có nhiều thành quả đạt được trong 6 tháng đầu năm của nhiệm kỳ IX (2022 – 2027). Dịp này Ban Hoằng pháp và Ban KTTC Trung ương Giáo hội trao tặng tịnh tài đến BTS PG tỉnh và 5 đạo tràng An cư Kiết hạ trong tỉnh Đồng Tháp.


TT. Thích Chiếu Tuệ, Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN thuyết giảng 


Sau đó là thời pháp ngắn của đoàn, chia sẻ đến hành giả an cư do TT. Thích Chiếu Tuệ, Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN thuyết giảng.


Trước đó, phái đoàn Ban Hoằng pháp và Ban Kinh tế - Tài chính Trung ương đã dâng hoa, đốt hương tưởng niệm tại Khu di tích cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.