Notification

×

Iklan

TIN VIDEO: Phật giáo tỉnh cung đón đoàn Ban Hoằng pháp, Ban Kinh tế - Tài chánh Trung ương GHPGVN thăm Ban Trị sự và các đạo tràng an cư kiết hạ, PL. 2568

TT-TT - 28.6.24 Last Updated 2024-06-28T14:31:38Z
    CHIA SẺ
Tin: Thiện Thảo - Nguyễn Hoàng