Notification

×

Iklan

TIN VIDEO: Lễ Húy kỵ chư vị tiền nhiệm và bổ nhiệm TT. Thích Minh Sơn làm trụ trì chùa Tháp Linh

TT-TT - 29.5.24 Last Updated 2024-05-29T00:46:00Z
    CHIA SẺ
Tin: Thiện Bảo - Hoàng Minh - Nguyễn Hoàng